vědomá firma vedená srdcem
Kontaktní údaje email: Velechovska@veva.cz
skype: vedomi2
mobil: 603 88 90 74

Inspirace pro vás

PŘÍSLOVÍ INDIÁNŮ Z KMENE DAKOTŮ:

„Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!“

Nicméně v profesionálním životě často prosazujeme jiné strategie, podle kterých se v takovéto situaci pokoušíme jednat:

 • Obstaráme si větší bič
 • Vyměníme jezdce
 • Říkáme: „Vždyť ten kůň vždycky jezdil…“
 • Založíme pracovní skupinu pro analýzu koně
 • Navštívíme jiná místa, abychom se podívali, jak se tam jezdí na mrtvých koních
 • Zvýšíme standard kvality pro jízdu na mrtvém koni
 • Vytvoříme task force pro oživení mrtvého koně
 • Založíme výcvikový kurz, abychom se naučili lépe jezdit na mrtvých koních
 • Vypracujeme srovnávací přehledy různě mrtvých koní
 • Upravíme kritéria,podle kterých se určuje, zda je kůň mrtvý
 • Zaplatíme externí specialisty, aby jezdili na mrtvém koni
 • Zapřáhneme několik mrtvých koní k sobě, aby se jim společně táhlo lépe
 • Prohlásíme, že žádný kůň nemůže být natolik mrtvý, aby se na něj ještě nedalo jezdit
 • Uvolníme dostatečné prostředky na zvýšení výkonu mrtvého koně
 • Vypracujeme studii, abychom zjistili, zda pro tento problém existují levnější poradci
 • Zakoupíme něco, po čem bude mrtvý kůň běžet rychleji
 • Rozjedeme reklamní kampaň, že náš kůň je „lépe, rychleji a levněji“ mrtvý
 • Založíme kroužek kvality (centrum excelence), abychom našli uplatnění pro mrtvé koně
 • Přepracujeme výkonové parametry pro koně
 • Zřídíme nákladové středisko pro mrtvé koně
 • Nasedneme na svého starého, slabého osla a zamaskujeme ho mrtvým koněm
 • Nařídíme přesčasy a nosíme mrtvého koně sami
 • Restrukturalizujeme stáj
 • Zdvojnásobíme příděly krmení
 • Prohlásíme, že mrtvý kůň byl už od samého počátku naším cílem
 • Povýšíme jezdce
 • Budeme zapírat, že jsme kdy nějakého koně vůbec měli
 • Sedneme si a budeme čekat, až se kůň sám zvedne…


(jakákoli podobnost s existujícími firmami,projekty TQM, certifikací ISO,procesy QMAa a poradci je čistě náhodná, přitažená za vlasy a ostatně úplně mimo…)

Světové kořeny enneagramu

Oscar Ichazo (nar. 1931) je bolivijský-rozený zakladatel školy Arica , který založil v roce 1968. Ichazo je autorem pojetí Enneagramu jako teorie osobnosti . Tato část je součástí větší skupiny Protoanalysis. Ichazo enneagramové číslo se obvykle nazýval Enneagon.
Ichazo tvrdí, že v roce 1954, dostal jasný a přímý pohled na to, jak některé mechanistické a opakující se myšlenky a vzorce chování je možné chápat v souvislosti s Enneagramem a, klasické filosofie , a to, co on nazývá "Trialectic" logiku, logiku založenou na tři části procesu.
Ichazo poznal devět způsobů, jak ego vzniká v dětské psychice. Každá osoba má vytvořený vlastní "ego záznamy" a ty se pak stávají základem sebepojetí, kolem kterého se jejichpsychologická osobnost vyvíjí. Každý záznam je podporován také na emocionální úrovni konkrétní vášní. Hlavní psychologické spojení mezi devíti ego fixace může být "mapování" pomocí bodů, linií a kruhem enneagramovém obrazci.]
Ichazo učení je navrženo tak, aby pomohl lidem překonat jejich identifikaci s utrpením způsobeném jejich mechanickým myšlením a chováním.
Pomocí logiky Trialectic- právo 3 , Ichazo uvádí tři základní lidské instinkty pro přežití: Ochrana (trávicí systém), Vztah (oběhový systém) a přizpůsobení (centrální nervový systém) a dva póly přitažlivosti pro sebe-udržování: Sexuální (pohlavní orgánů) a(páteře).


Základní rozdíl mezi moderní psychologií a jeho teorií je, že Ichazo navrhl model, který je součástí lidské psychiky, ale moderní psychologie se raději soustřeďuje na pozorované chování více než na základní model, ze kterého aberace rozvíjí.
V učení Ichazo vychází z názoru, že osobní fixace vychází z dětské subjektivní zkušenosti (self-vnímání) psychologického traumatu, když nebyla naplněna očekávání dítěte a to v každé oblasti z pudů. Z těchto zkušeností pak mechanistické myšlení a vzorce chování vznikají jako pokus o obranu proti opakování traumatu. Tím, že člověk porozumí své fixaci - a cvičí se v sebepozorování, může snížit, nebo dokonce překonat utrpení a fixaci uvolnit.
Enneagram je kruh, má symbolizovat Cosmos a "one-ness", Sufis je věřit, že všichni jsme jedno s sebou a s vesmírem a zároveň pantheists , což znamená věřit, že vesmír je Bůh.
Uvnitř kruhu je trojúhelník, a to se připojí do bodů 9, 3 a 6, a to symbolizuje Boha. Měli bychom si všimnete hned, že je Bůh uvnitř vesmíru, ne ve vesmíru v Boha.
Je tu další číslo, které je 6 starnný hexagon . A tady máte Enneagram. (Ennea je řecký pro "devět").

Devět typů osobnosti

 • Perfekcionista: Osobnost typu "ego-nelíbí".
 • Pečovatel: Osobnost typu "ego-lichocení". Tyto typy se pokusí říkat hezké věci o vás tak, že si tím říkají o zpětnou pochvalu a přijetí .
 • Achiever: Osobnost typu "ego-go". To není skutečný vnitřní život, je to všechno v jeho role, a všechny jeho funkce ve společnosti.
 • Interpret: Osobnost typu "ego-melancholie". Tento typ se cítí smutný, že žije mezi tolika lidí, kteří jsou bez skutečné hloubky.
 • The Observer: Osobnost typu "ego-stinge". Tito lidé chtějí získat a vědět a neradi pouští energii a věci ven, zpět.
 • Týmová práce: Osobnost typu "ego-zbabělost".
 • Optimist: Osobnost typu "ego-obžerství".
 • Soutěžící: Osobnost typu "ego-wenge".
 • Peacemaker: Osobnost typu "ego-indolentní". Nezpůsobují žádné problémy, jen tak nechat věci být.
Novinky a události
27.6.2011 DNY PRO SEBE- podzim 2011
Dny pro sebe byly velkým překvapením. Staly se hitem veřejných seminářů a budou se znovu opakovat v pravidelných měsíčních intervalech.
více informací »
19.5.2011 Zkušenost s Ginger
30.6.- 1.7. se konal seminář pro TOP management a GM Nestlé.
Seminář ve dvou dnech představil enneagram jako efektivní nástroj pro firemní kulturu a další aplikace pro týmy a rozhodování.
1.7. Lead to win , 70 manažerů Nestlé našlo svůj osobní styl.

VEVA | Enneagram | Emoční inteligence